ADMINISTRATOR DANYCH – AD

Administratorem danych przetwarzanych Państwa danych osobowych jest:

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY DOLINY KARPIA W ZATORZE REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA

Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator;

Kontakt do administratora:

a) tel. +48 (33) 8412 166

b) mail: sekretariat@rokzator.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pani Agnieszka Stelmaczonek

Inspektor Ochrony Danych

Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze

 Kontakt do IOD poprzez:

 1. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. listownie z dopiskiem dla IOD na adres korespondencyjny:
 3. Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator;

 

Kontaktując się z Administratorem, czy z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail, jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z Administratorem lub  inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się

z Administratorem Danych lub Inspektorem Ochrony Danych.

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze przy Placu Jana MATEJKI 1, 32-640 Zator. Kontakt do administratora:

a) tel. +48 (33) 8412 166

b) mail: sekretariat@rokzator.pl

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Administratorem lub  Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD (przesłanie danych)

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz administratora (np.w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu  z administratorem i/lub Inspektorem ochrony danych oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8. Ma Pani/Pan prawo do:

 • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;
 • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora;

9. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw prosimy o przesłanie prośby na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub kontakt osobisty w siedzibie administratora.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z ROK Zator

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze przy Placu Jana Matejki 1, 32-640 Zator. Kontakt do administratora:

 • a) tel. +48 (33) 8412 166
 • b) mail: sekretariat@rokzator.pl
 • 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Administratorem ROK w Zatorze w zakresie uzyskania informacji, odpowiedzi na pytanie w zakresie działalności biblioteki, a także uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i/lub skorzystaniu z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z ROK w Zatorze w formie telefonicznej, e-mail lub nadesłanej korespondencji listownej (przesłanie danych).

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz administratora (np. w zakresie obsługi IT, audytowej), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7.P ani/Pana dane osobowe podane w korespondencji e-mail lub listownej będą przechowywane do czasu odwołania zgody na ich dalsze przetwarzanie w celu kontaktu z administratorem ROK w Zatorze oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8. Ma Pani/Pan prawo do:

 • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;
 • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora;

9. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw prosimy o przesłanie prośby na adres e-mail: sekretariat@rokzator.pl  lub iod@rokzator.pl lub kontakt osobisty w siedzibie administratora. 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z działalności ROK Zator

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z ROK Zator

Klauzula informacyjna do wniosków realizacji praw osób

Klauzula informacyjna dla kontrahenta i pracownika kontrahenta

Klauzula informacyjna do umów z osobą fizyczną

Klauzula informacyjna dla pracownika ROK Zator

Klauzula informacyjna do udzielania odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej

 

PRAWA OSÓB

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) mają Państwo możliwość skorzystania z praw osób, których dane dotyczą w zakresie:

 • dostępu do treści danych (art. 15 Rozporządzenia);
 • do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia);
 • do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia);
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia);
 • do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia);
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia);

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym  z odrębnych przepisów.

 • do wycofania wyrażonej zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie) bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia).

W celu zagwarantowania Państwu skorzystania ze swoich praw, udostępniamy gotowe wnioski, które podzielone są według praw, które chcieliby Państwo zrealizować, a tym samym pozwolą na szybkie wystosowanie żądania do nas.

 

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych

Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wypełniony i podpisany wniosek należy:

 •   przesłać na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 •   przesłać listownie na adres korespondencyjny lub dostarczyć osobiście: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator.

 

Osoba fizyczna, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia przez administratora ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://uodo.gov.pl/  w zakładce Skargi.

 

Dodatkowo przysługuje Państwu prawo:

 • do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez administratora Panią Agnieszką Stelmaczonek poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • do powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, którego dokonuje sam administrator realizując swoje obowiązki (art. 19 Rozporządzenia);

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKI COOKIES

§ 1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności jest dokumentem, który określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji przekazanych przez użytkowników za pośrednictwem usług serwisu internetowego.

Przeglądając serwis internetowy akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie – polityka prywatności, z uwagi na rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój samego serwisu.

O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

 § 2. Dane osobowe

Udostępniając Państwu naszą stronę internetową https://www.rokzator.pl/ oraz https://bilety.rokzator.pl zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze przy Placu Jana Matejki 1, 32-640 Zator. Kontakt do administratora:

a) tel. +48 (33) 8412 166

b) mail: sekretariat@rokzator.pl

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wszystkie dane umieszczone w bazie Administratora serwisu https://www.rokzator.pl są przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników serwisu poprzez wyraźne działanie polegające na dobrowolnym wejściu na stronę i korzystanie z niej w celu zapoznania się z treściami tam zamieszczonymi.

Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, a także nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

Za pośrednictwem strony https://bilety.rokzator.pl udostępniamy Państwu możliwość dokonania zakupu biletów online na organizowane wydarzenia, koncerty itp.  przez Administratora – ROK Zator. W tym celu będą Państwo proszeni                    o podanie danych: imię, nazwisko (te dane pojawią się na każdym zakupionym bilecie) i adres -email. Kupujący, po potwierdzeniu przyjęcia płatności, otrzymuje bilet w postaci pliku pdf do samodzielnego wydruku. Plik zostaje wysłany z adresu bilety@rokzator.pl w formie załącznika na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.  Dane osobowe są podawane przez Państwa dobrowolnie na podstawie zgody użytkownika serwisu poprzez wyraźne działanie polegające na dobrowolnym wejściu na stronę i dokonanie zakupu biletu. Po wypełnieniu formularza z danymi koniecznym jest zaznaczenie zapoznania się z regulaminem zakupów online oraz polityką prywatności dostępnych na stronie w innym przypadku nie będzie możliwości dokonania ostatecznej realizacji zakupu.

 Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. W tym celu mogą Państwo skorzystać z gotowych wniosków dostępnych na stronie w zakładce RODO/Prawa osób. Administrator może  udostępnić dane użytkownika w przypadku, gdy  wynika to z przepisów prawa nadrzędnego, bądź jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora w przypadku naruszenia jego praw, czy dóbr przez użytkownika.

 § 3. Pliki cookies

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies”. Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies” lub kliknięcie w zapis "zrozumiałem". Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie www. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,  w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

 § 4. Prawa autorskie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały (regulaminy, formularze, klauzule, wnioski itp.) są własnością Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej podmiotów należących do Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karia w Zatorze.

§ 5. Linki do stron trzecich

Linki/przekierowania do stron internetowych innych podmiotów jeśli zostały zamieszczone w treści serwisu to wyłącznie dla wygody jego użytkowników, jednak działają one niezależnie od naszej strony. Administrator ROK Zator nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności, czy politykę danych osobowych innych podmiotów. 


Zachęcamy do regularnego sprawdzenia treści Polityki Prywatności.

Kolejna, po "Dziewczynce w czerwonym płaszczyku" i "Tylko ja sama", długo oczekiwana autobiografia Romy Ligockiej. Tym razem na kartach "Dobrego dziecka" spotykamy się z pisarką jako nastoletnią dziewczynką, która po traumatycznych przeżyciach związanych wojną i gettem, szuka sposobu na odnalezienie się w otaczającej rzeczywistości. Często zagubiona, upokarzana, nierozumiana przez rówieśników i dorosłych, spragniona miłości i ciepła ucieka w świat wyobraźni.
To nie tylko autobiografia. To książka o samotności, cierpieniu, lęku, jak
i opowieść o  niezwykłych  więziach matki i córki.