Data: 13 październik 2017
Miejsce: Filia biblioteczna w Rudzach