Data: 10 październik 2017
Miejsce: Filia biblioteczna w Rudzach