Data: 12 czerwica 2017
Miejsce: Filia Biblioteczna w Podolszu