Data: 9 czerwica 2017
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach