Data: 2 czerwica 2017
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach