Data: 12 maja 2017
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach