Data: 15 maja 2017
Miejsce: Filia Biblioteczna w Podolszu

Data: 19 maja 2017
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach