Data: Październik 2019
Miejsce: Filia Biblioteczna w Laskowej