Data: 29 października 2019
Miejsce: Publiczna Biblioteka w Zatorze

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Podolszu, Przedszkole "Złota Rybka" w Zatorze

 

Data: 28 października 2019
Miejsce: Publiczna Biblioteka w Zatorze

Klasa IIIb ze Szkoły Podstawowej w Zatorze ; Dzieci z klas I-III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczowicach

 

Data: 25 października 2019
Miejsce: Publiczna Biblioteka w Zatorze

Klasa IIIa ze Szkoły Podstawowej w Zatorze ; Dzieci z klas I-III z Publicznej Szkoły Podstawowej Rudzkiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Rudzach

 
Miejsce: Przedszkole w Rudzach