Data: 13 czerwca 2019
Miejsce: Filia Biblioteczna w Podolszu

Data: 7 czerwca 2019
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach