Data: 7 czerwca 2019
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach