Data: 31 maja 2019
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach