Data: 26 lutego 2019
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach

Publiczne Przedszkole w Rudzach