Data: 1 lutego 2019
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach