Data: 7 grudzień 2018 ; 14 grudzień 2018
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach