Data: 23 listopad 2018
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach