Data: 18 i 19 czerwca 2018
Miejsce: Filia Biblioteczna w Podolszu i w Rudzach