Data: 8 czerwca 2018
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach