Data: 25 maja 2018
Miejsce: Filia Biblioteczna w Laskowej, Biblioteka Szkolna w Laskowej