Data: 20 kwietnia 2018
Miejsce: Filia biblioteczna w Rudzach