Data: 27 lutego 2018
Miejsce: Filia biblioteczna w Rudzach

 

Data: 19 lutego 2018
Miejsce: Filia biblioteczna w Podolszu