Data: 9 lutego 2018
Miejsce: Filia biblioteczna w Rudzach