Data: 26 stycznia 2018
Miejsce: Filia biblioteczna w Rudzach