Regulamin określający procedury bezpieczeństwa w Publicznej Bibliotece w Zatorze oraz w jej placówkach filialnychna czas pandemii koronawirusa SARS.CoV2