Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorze powstały w roku 1948, kontynuując chlubne tradycje biblioteki Towarzystwa Szkoły Ludowej i Czytelni Zatorskiej. Oficjalne otwarcie tych dwóch placówek nastąpiło 16 stycznia 1949 roku.

Podstawę księgozbioru nowo powstałej miejskiej biblioteki w liczbie 100 woluminów stanowiły książki przydzielone z Ministerstwa Oświaty oraz książki zakupione z funduszu inwestycyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Jako pierwszy funkcję kierownika zatorskiej placówki objął emerytowany kierownik Szkoły Podstawowej
w Ryczowie Józef Dziob. Jego następcami byli kolejno:

  • od 1952 roku Hubert Stiebal,
  • od 1959 Marta Matura,
  • od 01.04.1996 roku Lidia Baluś.


Reforma administracyjna kraju w latach siedemdziesiątych przyniosła również zmiany natury organizacyjnej w polskim bibliotekarstwie publicznym. W Zatorze Miejska Biblioteka już jako Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy objęła opieką merytoryczną byłe gromadzkie biblioteki publiczne w: Podolszu, Rudzach
i Trzebieńczycach.

W 1990 roku wszystkie biblioteki publiczne w kraju (poza bibliotekami stopnia wojewódzkiego) uzyskały status bibliotek samorządowych, a ich dalsza działalność zależała już tylko od nowych organizatorów – władz samorządowych.
Rozpoczął się etap szukania nowych rozwiązań mających na celu pozyskiwanie oszczędności, tudzież poprzez likwidację głównie małych placówek bibliotecznych bądź też łączenie bibliotek z innymi instytucjami, głównie z ośrodkami kultury.
Tego typu rozwiązanie przyjęto w Zatorze, włączając w październiku 1991 roku tutejszą bibliotekę
w struktury Ośrodka Kultury, obecnie Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze.

Jak wygląda i działa zatorska biblioteka i jej filie dzisiaj?
Dzięki wysiłkom i determinacji Burmistrza Zatora oraz rajców miejskich w 2009 roku placówka filialna
w Podolszu  zyskała  wyremontowany lokal  w tamtejszym Domu Ludowym. 24 kwietnia 2010 roku oficjalnie otwarto nowoczesną, przestronną bibliotekę w Zatorze, wyposażając ją kompleksowo w nowy sprzęt. Dwa lata później, 25 sierpnia 2012 r., zakończono modernizację i przebudowę Domu Ludowego w Rudzach, gdzie docelowo swoją siedzibę znalazła tamtejsza placówka filialna.