Data: Październik 2016 r.
Miejsce: Filia w Rudzach

Miejsce: Filia w Podolszu