Data: 19 października 2016 r.
Miejsce: Biblioteka w Zatorze

Data: 19 października 2016 r.
Miejsce: Publiczne Przedszkole w Rudzach

Data: 24 października 2016 r.
Miejsce: Przedszkole w ZSO w Podolszu

 

Data: 26 października 2016 r.
Miejsce: Biblioteka w Zatorze