Data: 20 czerwca 2016 r.
Miejsce: Filia w Podolszu

Data: 18 czerwca 2016 r.
Miejsce: Filia w Rudzach