Data: 22 kwietnia 2016 r. 
Miejsce: Filia w Rudzach