Data: 15 kwiecień 2016 r. 
Miejsce: Filia w Rudzach