Data: 15 grudzień 2015 r. 
Miejsce: Filia w Rudzach