Data: 21 marca 2015 r.
Miejsce: Filia w Rudzach

Data: 23 marca 2015 r.
Miejsce: Filia w Podolszu