Data: 2013.12.13
Miejsce: Filia w Rudzach

Data: 2013.12.16
Miejsce: Filia w Podolszu