Data: 13, 17,24 maja 2013
Miejsce: Filia w Rudzach i Podolszu