Na konkurs plastyczny: „Pszczółka Maja w akcji, czyli codzienność na łące” wpłynęło 100 prac przedszkolaków z terenu Zatorszczyzny.

Jury konkursowe w składzie: Halina Kubin, Anna Momot i Karolina Pala przyznało 35 nagród głównych i 65 nagród pocieszenia.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

DNIA 30 MARCA 2018 r. (WIELKI PIĄTEK) PUBLICZNA BIBLIOTEKA W ZATORZE CZYNNA OD 7.00 DO 15.OO

DNIA 31 MARCA 2018 r. (WIELKA SOBOTA) BIBLIOTEKA NIECZYNNA

Zapraszamy na zajęcia do biblioteki w Zatorze, oraz w naszych Filiach w Rudzach i w Podolszu!