Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała dofinansowanie w kwocie 7 400,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1, na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2017 roku.