W dwóch placówkach filialnych naszej biblioteki - Rudzach oraz Podolszu- dokonano podsumowania kolejnych edycji współzawodnictwa czytelniczego” Młody Czytelnik Roku Szkolnego”.

 W każdej z tych placówek to kryterium wiekowe, a nie miejsce zamieszkania czy też nauki, decydowały o objęciu czytelnika współzawodnictwem. Tuż przed końcem maja Komisja Konkursowa, wyłoniła zwycięzców w obu placówkach.

 W Rudzach zwyciężyła Julia Hojowska, tuż za nią uplasowała się Dominika Zagórska, a trzecie miejsce wywalczyły ex aequo Alicja Przygoda i Maria Janicka.

 W Podolszu wśród najmłodszych najlepszym czytelnikiem okazała się Maria Żydek. Drugie miejsce zajęła Julia Momot a tytuł trzeciego wśród zwycięzców przypadł Bartłomiejowi Pawlik. W II i III kategorii wiekowej, a więc wśród uczniów klas IV- VI oraz gimnazjum, Komisja przyznała tylko pierwsze miejsca. Najlepszymi czytelnikami okazały się tutaj Magdalena Pawlik i Anna Górny. Jury konkursowe podsumowując współzawodnictwo czytelnicze w placówce w Podolszu postanowiło dodatkowo wyróżnić dwie uczennice klasy „0”- Julię Zimnal oraz Elizę Pawlik.

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim naszym wiernym czytelnikom dziękujemy.

Data: 12 czerwica 2017
Miejsce: Filia Biblioteczna w Podolszu

 

Data: 9 czerwica 2017
Miejsce: Filia Biblioteczna w Rudzach