Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała dofinansowanie w kwocie 6 560,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych w 2020 roku.