Data: 23 listopada 2016 r.
Miejsce: Biblioteka w Zatorze

Szkoła Podstawowa w Zatorze, Klasa III a

Szkoła Podstawowa w Zatorze, Klasa III b

Data: Październik 2016 r.
Miejsce: Filia w Rudzach

Miejsce: Filia w Podolszu

Data: 19 października 2016 r.
Miejsce: Biblioteka w Zatorze

Data: 19 października 2016 r.
Miejsce: Publiczne Przedszkole w Rudzach

Data: 24 października 2016 r.
Miejsce: Przedszkole w ZSO w Podolszu

 

Data: 26 października 2016 r.
Miejsce: Biblioteka w Zatorze

Data: 5 listopada 2016 r.
Miejsce: Biblioteka w Zatorze

Data: 4 października 2016 r.
Miejsce: Filia w Rudzach