Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła
z Zatora bierze udział w programie
„Orange dla bibliotek”.

W placówkach bibliotecznych w Laskowej, Podolszu i Rudzach podsumowano kolejną edycję współzawodnictwa czytelniczego „Młody Czytelnik Roku Szkolnego”.

W ramach projektu „Edukacyjny kalejdoskop malucha” dofinansowanego ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego, realizowanego przez Zespół Szkół w Graboszycach, szesnaścioro najmłodszych jej uczniów spotkało się w zatorskiej bibliotece.

W czerwcu w zaczarowany świat książek wkroczyły przedszkolaki z Przedszkola w Podolszu.

To Im zawdzięczamy spokojny sen. To One opiekują się nami podczas choroby i pamiętają by codziennie w naszych tornistrach znalazło się drugie śniadanie.