Jesień oferuje nam niezwykłe bogactwo darów natury, które można wykorzystać do tworzenia różnorodnych prac plastycznych.

We wrześniu baśniowe szlaki Europy przemierzyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Smolicach.

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła
z Zatora bierze udział w programie
„Orange dla bibliotek”.

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała  w 2014 r. dofinansowanie w kwocie 5 750,00 zł.,  w zakresie programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 1.

W placówkach bibliotecznych w Laskowej, Podolszu i Rudzach podsumowano kolejną edycję współzawodnictwa czytelniczego „Młody Czytelnik Roku Szkolnego”.