Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora uzyskała  w 2015 r. dofinansowanie 
w kwocie 7 650,00  w zakresie programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Po raz XIII w filiach bibliotecznych w Laskowej i Podolszu, a XI w Rudzach nagrodzono najlepszych czytelników we współzawodnictwie „Młody Czytelnik Roku Szkolnego”.

    Lipcowa aura i wyjątkowo dokuczliwe upały skłaniały wszystkich, bez wyjątku, do poszukania miejsc, które dostarczą choć odrobinę ochłody.

PUBLICZNA BIBLIOTEKA w ZATORZE zaprasza najmłodszych czytelników na LETNIE SPOTKANIA W BIBLIOTECE