DNIA 30 MARCA 2018 r. (WIELKI PIĄTEK) PUBLICZNA BIBLIOTEKA W ZATORZE CZYNNA OD 7.00 DO 15.OO

DNIA 31 MARCA 2018 r. (WIELKA SOBOTA) BIBLIOTEKA NIECZYNNA

 

Zapraszamy na zajęcia do biblioteki w Zatorze, oraz w naszych Filiach w Rudzach i w Podolszu!

Sala widowiskowa ROK w Zatorze pękała w szwach, gdy 26 października na spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke zorganizowane przez Publiczną Bibliotekę w Zatorze, przybyło ponad 100 osób.