Jeśli przeczytałeś ciekawą książkę i chcesz ją zarekomendować swoim rówieśnikom filie biblioteczne w Podolszu i Rudzach zapraszają Cię na spotkania pod hasłem: „Co warto przeczytać?”

Filia w Rudzach  - 12.04.2013 r., godz. 15.00
Filia w Podolszu – 15.04.2013 r., godz. 15.00

O zapomnianych już dawnych polskich zwyczajach, związanych z Wielkanocą, a wśród nich o... pogrzebie żuru, wieszaniu śledzia i topieniu Judasza rozmawiali młodzi czytelnicy z Podolsza i Rudz podczas marcowych zajęć bibliotecznych. Przygotowali także w trakcie tych spotkań ciekawy zestaw kart świątecznych, piękne pisanki oraz oryginalne ozdoby wielkanocnego stołu.

Filie biblioteczne w Podolszu i Rudzach zapraszają młodych czytelników na zajęcia pod hasłem: 

„Zwyczaje i tradycje wielkanocne”.
Filia w Podolszu - 18.03.2013 r. godz. 1500
Filia w Rudzach - 22.03.2013 r. godz. 1500

W marcu drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Zatorze uczestniczyli w cyklu zajęć pod hasłem „Językowe łamigłówki”. W ramach przeprowadzonych spotkań blisko  40 uczniów oprócz radości ze wspólnej zabawy, rozbudzało w sobie zainteresowania ojczystym językiem oraz potrzebę jego doskonalenia.
Zadania wykonywane przez uczestników zabawy nie wymagały od nich ani specjalnych przygotowań, ani też szczególnej wiedzy, ale z pewnością pokazały uczniom, że językowe łamigłówki to świetna i  rozwijająca zabawa.

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora przystąpiła do programu Fundacji Orange: „Orange dla bibliotek”  - edycja 2013.
Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, aby biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Zatorska książnica w ramach tego programu otrzymała dotację finansową w kwocie  3 644,41 zł. Biblioteka wykorzysta pozyskane środki na zapewnienie bezpłatnego dostępu do łączy internetowych w placówce głównej oraz w jej filiach.