W marcu drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Zatorze uczestniczyli w cyklu zajęć pod hasłem „Językowe łamigłówki”. W ramach przeprowadzonych spotkań blisko  40 uczniów oprócz radości ze wspólnej zabawy, rozbudzało w sobie zainteresowania ojczystym językiem oraz potrzebę jego doskonalenia.
Zadania wykonywane przez uczestników zabawy nie wymagały od nich ani specjalnych przygotowań, ani też szczególnej wiedzy, ale z pewnością pokazały uczniom, że językowe łamigłówki to świetna i  rozwijająca zabawa.

Filie biblioteczne w Podolszu i Rudzach zapraszają młodych czytelników na zajęcia pod hasłem: 

„Zwyczaje i tradycje wielkanocne”.
Filia w Podolszu - 18.03.2013 r. godz. 1500
Filia w Rudzach - 22.03.2013 r. godz. 1500

Pośród baloników i mnóstwa czerwonych serduszek upłynęły młodym czytelnikom z filii bibliotecznych w Podolszu i Rudzach tegoroczne spotkania walentynkowe. Rozpoczęło je projektowanie kart walentynkowych i układanie ciekawych życzeń, potem był czas na rozmowę o uczuciach, krótki popis recytatorski wielbicieli poezji miłosnej oraz tańce...w parach, grupach i solo.

Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora przystąpiła do programu Fundacji Orange: „Orange dla bibliotek”  - edycja 2013.
Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, aby biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Zatorska książnica w ramach tego programu otrzymała dotację finansową w kwocie  3 644,41 zł. Biblioteka wykorzysta pozyskane środki na zapewnienie bezpłatnego dostępu do łączy internetowych w placówce głównej oraz w jej filiach.

Filie biblioteczne w Podolszu i Rudzach zapraszają dzieci i młodzież na spotkania walentynkowe. W programie m.in. projektowanie kart walentynkowych oraz redagowanie życzeń.

Filia w Rudzach - 08.02.2013 r., godz. 15.00                                     12.02.2013 r., godz. 10.30

Filia w Podolszu - 11.02.2013 r., godz. 15.00