Filie biblioteczne w Podolszu i Rudzach zapraszają młodych czytelników na zajęcia pod hasłem: 

„Zwyczaje i tradycje wielkanocne”.
Filia w Podolszu - 18.03.2013 r. godz. 1500
Filia w Rudzach - 22.03.2013 r. godz. 1500