Oczarowali młodych czytelników zatorskiej biblioteki po raz pierwszy dwa lata temu, prowadząc warsztaty papiernicze. 30 stycznia tego roku firma Kalander, bo o niej mowa, zawitała ponownie do Zatora. Tym razem to druk był tematem przewodnim prowadzonych przez nią zajęć edukacyjnych.

Po kilkuminutowym wstępie, dotyczącym historii drukarstwa, ubrani w dawne stroje rzemieślnicze, drukarz i zecer zaprosili dzieci do trzech stanowisk średniowiecznej drukarni. W zecerni najmłodsi mogli samodzielnie ułożyć z czcionek swoje imię, by następnie w drukarni za pomocą prasy drukarskiej (wzorowanej na prasie Gutenberga) wydrukować certyfikat uczestnictwa w warsztatach, potem - potwierdzić go pieczęcią lakową oraz zabezpieczyć metodą suchego tłoka. W ilustratorni uczestnicy warsztatów, wykorzystując szablony z papieru, kalkę oraz... żelazko tworzyli do wybranych przez siebie książek ilustracje. Ta niecodzienna lekcja historii  nie tylko przybliżyła dzieciom czasy Gutenberga, ale również dostarczyła wielu wrażeń i zapewniła świetną zabawę.