Publiczna Biblioteka w Zatorze zaprasza na wystawę pt.: „Śladami Dziewcząt Sukuma”, powstałą dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z Centrum Charytatywno-Wolontariackiego „Solidarni”

działającego przy Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich. Autorzy tej niecodziennej ekspozycji skupili się głównie na zobrazowaniu życia codziennego dziewcząt z największego w Tanzanii plemienia Sukuma.

Data: 3 października 2016 r.
Miejsce: Biblioteka w Zatorze