Dnia 06 marca Fundacja im. Zbigniewa Herberta zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji „Czytam w podróży”, będącej elementem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Pan Cogito”.

Celem akcji jest upowszechnienie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta i zachęcenie społeczeństwa do czytania – na przykład podczas podróży.
Tego dnia wszyscy, którzy odwiedzą zatorską bibliotekę otrzymają zakładkę z zamieszczonym fragmentem wybranego utworu poety. Być może fragment ten zainspiruje czytających do zainteresowania poezją, zwłaszcza Zbigniewa Herberta.